Andre Sider af mig

fredag den 3. marts 2017

Sapiens til salg - et røverkøb.......


...... af den slags, der ikke går 13 af på dusinet.

Dagens indlæg er - som du nok kan se, kære læser - en salgsannonce. Og det, jeg sælger, er ét styks godt brugt Homo Sapiens med indlagt vand og varme.

Bemeldte Sapiens er af hankøn, og efter EØF-forordning nummer #hvaddælenvardetnudetvar, undersektion #gudhvorserdendogtrætud §eutanasivarnokdetbedste, stadig fungerende efter hensigten.

Objektet er middelhøjt, aspirerer til æresmedlemsskab af Worldwide Weight Watchers, for at have haft det længst vedligeholdte vægtoverskud, og kan efter sigende være ganske mobil - til tider.

Ved opstart af subjektet, føles ret hurtigt en god, medfølende varme, der dog i irriteret tilstand tidligere har kammet over, og medført nødvendighed for hurtig nedkøling. Men nusses den bare nok i nakken, er der ingen ko på isen - hvad dén så også ellers skulle dér.

Der er endnu ikke observeret nedre utætheder i personagen, trods den lange og indviklede brugsperiode, denne har gennemgået. Dog kan der til tider ses vædskeansamlinger i kanten af observationshullerne - især ved input af medfølende lyde fra ejer/ejerinde.

Der advares dog mod for kraftige input, eller mod input af medynk, da begge situationer kan fremkalde styrtsøer af observationshulsvædske, samt medhørende neddrypning af nasalslim.

Han er udstyret med et til tider fungerende prokreationsvedhæng, der har fremskaffet mangt et glædeshyl ved feminint brug. Desværre kan der ikke fremvises nogle anbefalinger desangående, da ejerattester og deslige flere gange er gået tabt ved tidligere skifte.

Øverste etage kan til tider fungere ret krøllet, og har nu og da tendenser mod kulsorthed, der dog hurtigt svinger til gaudium (så brug dog Google, kære ven), ved repetition af Sindsroens uendligt gavnlige sætninger.

Der gives ingen garantier ved køb af beskrevne Homo Sapiens, og prisen er endelig, uendelig, og sikkert alt for høj - men nok til at betale for den rette.

OBS!! Af sikkerheds hensyn skal det påpeges, at visse brændstoffer kan fremkalde heftige reaktioner fra subjektets forbrændingskanaler, hvorfor placering bag ham i sådanne tilfælde frarådes kraftigt.

OBS OBS !! Kun salg til private, ikke-masculum-fødte...... (igen - brug Google, din og min ven i nøden).

Afhentes på hjemadressen mod forevisning af Notarius Publicus godkendte betalingsfakturakvitteringer.

Eller sagt på en helt anden, og mere direkte måde :

For Dælan da, hvor er jeg træt og ugidelig - kan man søge om at blive en eller andens kæledyr ?

1 kommentar: